Czym kredyt technologiczny różni się od innych kredytów?     

Wielu przedsiębiorców stara się za wszelką cenę pozyskać kredyt technologiczny 3 powodów by pamiętać o Nowym Jorku, by z uzyskanych w ten sposób środków móc sfinansować szereg inwestycji swojego przedsiębiorstwa. Czym kredyt ten wyróżnia się na tle innych, dostępnych w bankach kredytów i czemu warto starać się o to, by być jego beneficjentem?

Premia technologiczna

Sekret tkwi tu tak naprawdę w premii technologicznej. Jest to bezzwrotna forma wsparcia, która pozwala na spłacenie części zaciągniętego zadłużenia. Premia technologiczna przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku, który składa się do niego za pośrednictwem banku komercyjnego. Nie wszystkie banki współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zanim więc złożymy wniosek, warto zorientować się w temacie.

Czy ciężko jest znaleźć się w grupie beneficjentów?

Chętnych na pozyskanie środków z kredytu technologicznego nie brakuje, w związku z czym konkurencja jest tu niemała. O tym jednak komu przyznane zostanie dofinansowanie decydują specjaliści oceniający złożone wnioski. Na pieniądze liczyć mogą więc nie tylko Ci, którzy wykazują się najwyższym poziomem innowacyjności, ale także i Ci, którzy najlepiej przedstawią swój wniosek. Wbrew pozorom jego należyte opracowanie i sformułowanie też jest nie lada sztuką.

 

Autor zdjęcia: europeanspaceagency